Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Ο Ζεόλιθος είναι ένα φυσικό μικρο-πορώδες άργιλο-πυριτικό ορυκτό. Οι σημαντικές ιδιότητες του ζεόλιθου οφείλονται στην κρυσταλλικότητά του, που σε τρισδιάστατη απεικόνιση έχει κυψελοειδή μορφή με εσωτερική δομή μεγάλων κοιλοτήτων. Οι κοιλότητες αυτές πληρώνονται με μόρια νερού και ιόντα. Αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται εντός αυτών των κοιλοτήτων αλλά και να ανταλλάσσονται με άλλα ιόντα, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δομή του κρυσταλλικού πλέγματος. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζεται ως ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα και είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ζεόλιθου. Επίσης, η ποσότητα του νερού που μπορεί να απορροφήσει ένας ζεόλιθος μπορεί να φτάσει έως και 60% του βάρους του

Εφαρμογές Χρήσης Ζεόλιθου

Ο φυσικός ζεόλιθος εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων του ως «μοριακό κόσκινο» έχει ευρεία χρήση σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως:

1. Καλλιέργειες, θερμοκήπια, υδροπονία και δενδροκομία

2. Κομποστοποίηση κοπριάς σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες

3. Βιολογικοί καθαρισμοί

4. Λίμνες τελμάτων μεταλλείων

5. Ιχθυοκαλλιέργειες

6. Τσιμεντοβιομηχανία (πρόσθετο)

7. Παραγωγή απορρυπαντικών πλυντηρίων (πρόσθετο)

8. Άμμος κατοικίδιων

9. Γήπεδα γκολφ

10. Παραγωγή χαρτιού (πρόσθετο)

11. Φίλτρα νερού πισινών και ενυδρείων

12. Άμμος ενυδρείων

13. Αντι-παγωτικό υλικό δρόμων και πεζοδρομίων

14. Παραγωγή ασφαλτικών μιγμάτων (πρόσθετο)

15. Παραγωγή χρωμάτων (πρόσθετο)

16. Εργοστάσια παραγωγής βιοαερίων (απορροφά αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα και υγρασία)

17. Άμμος απορρόφησης ελαίων και χημικών

18. Υλικό αφύγρανσης σε κοντέινερ μεταφοράς προϊόντων

19. Παραγωγή πλαστικών (πρόσθετο)

20. Παραγωγή ελαστομερών υλικών (αυξάνει την επιμήκυνση και την αντοχή σε θραύση)

21. Παραγωγή επιχρισμάτων (πρόσθετο)

22. Παραγωγή συγκολλητικών υλικών (πρόσθετο)

23. Εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

24. Πούδρα αφύγρανσης

25. Καθαρισμοί βιομηχανικών και μεταλλευτικών υγρών αποβλήτων

26. Εξυγίανση υδατικών συστημάτων (λίμνες)

27. Δέσμευση κυανοβακτηρίων

28. Δέσμευση εξασθενούς χρωμίου

29. Δέσμευση οσμών σε χώρους

30. Καθαρισμός και ξήρανση αερίων

Διαβάστε αναλυτικά τα Τεχνικά Εγχειρίδια