Κτηνοτροφία

Ο ζεόλιθος απορροφά την υγρασία και εξαφανίζει τη μυρωδιά από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Η ποσότητα εφαρμογής εξαρτάται από την συνολική υγρασία και την περιεκτικότητα σε άζωτο που περιέχεται στην κοπριά και στην ουρία. Η μείωση της υγρασίας συνεπάγεται και περιορισμό εντόμων και σκουληκιών. Η απορρόφηση του αζώτου επιτυγχάνει τη δραστική μείωση των δυσάρεστων οσμών.

Συνιστώμενη εφαρμογή

Εφαρμογή σε στρώσεις. Το ιδανικό είναι ο συχνός καθαρισμός των δαπέδων και η στρώση ζεόλιθου σε όλες τις επιφάνειες. Σε περίπτωση που ο καθαρισμός δεν καθίσταται συχνός, θα πρέπει να εφαρμόζονται αλλεπάλληλα στρώματα στις επιφάνειες.

Εφαρμογή στο κύκλωμα καθαρισμού ακάθαρτων υδάτων και στο κύκλωμα εξαερισμού. Συνίσταται η χρήση του στις στήλες φιλτραρίσματος του κυκλώματος καθαρισμού των ακάθαρτων υδάτων και στα φίλτρα του κυκλώματος εξαερισμού. Φιλτράρει ιδανικά την αμμωνία και το υδρόθειο σε ποσοστό 80%.

Κομποστοποίηση. Ο ζεόλιθος αυξάνει την περιεκτικότητα του κομπόστ σε άζωτο και το καθιστά υδροδιαλυτό, προσδίδοντας στο έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές.

Λυματολάσπη. Η χρήση ζεόλιθου στη λυματολάσπη την καθιστά ιδανική για χρήση στις καλλιέργειες.