Κατοικίδια

Ο ζεόλιθος είναι ένα οικολογικό υλικό φιλικό προς ανθρώπους, ζώα και φυτά. Έχει την ιδιότητα να απορροφά τις οσμές και να καθαρίζει το νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμμος κατοικίδιων και ως υλικό φίλτρων ενυδρείων.

Οφέλη χρήσης

Χρήση στο φίλτρο του ενυδρείου

Η χρήση ζεόλιθου στο φίλτρο του ενυδρείου καθαρίζει το νερό και προσφέρει στα ψάρια ένα υγιές και διαυγές περιβάλλον διαβίωσης. Παράλληλα, επιμηκύνει τα διαστήματα που απαιτούνται για καθαρισμό του φίλτρου, εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων του, που του έχουν προσδώσει την ονομασία «μοριακό φίλτρο».

Οφέλη χρήσης ζεόλιθου στο φίλτρο του ενυδρείου

Σε αντίθεση με το κοινό φίλτρο, ο ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να προσροφά παθογόνους οργανισμούς και αμμωνία, η οποία όταν συγκεντρώνεται σε υψηλές τιμές δημιουργεί τοξικό περιβάλλον για τα ψάρια.

Χρήση ζεόλιθου στην άμμο κατοικίδιων

Η χρήση φυσικού ζεόλιθου στην άμμο κατοικίδιων εξασφαλίζει την προσρόφηση της αμμωνίας, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των δυσάρεστων οσμών. Το προϊόν είναι 100 % φυσικό και περιβαλλοντικά φιλικό. Παρέχει την απόλυτη απορρόφηση μυρωδιών και υγρασίας, δημιουργώντας ένα ιδανικό υγιές περιβάλλον διαβίωσης ανθρώπων και κατοικίδιων.

Οφέλη χρήσης ζεόλιθου στην άμμο κατοικίδιων

  • 100% φυσικό προϊόν χωρίς καθόλου χρώματα, πρόσθετα και χημικά
  • Εξαιρετική μείωση οσμών και υγρασίας
  • Δεν προκαλεί ερεθισμό στα πέλματα των κατοικίδιων
  • Ακίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης
  • Απόλυτη προσρόφηση της αμμωνίας από τα απόβλητα και την ουρία των κατοικίδιων
  • Καθαρό περιβάλλον
  • Αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηρίων, παράσιτων, μυκήτων και άλλων παθογόνων οργανισμών

Τεχνητό γρασίδι

Με την εφαρμογή 0,5 Kg ζεόλιθου ανά m2 ελαχιστοποιούνται οι οσμές από κατοικίδια

Στρώματα, χαλιά και καλύμματα

Καθαρίστε με βρεγμένο πανί, εφαρμόστε ζεόλιθο για 24 ώρες και απορροφήστε το υλικό με ηλεκτρική σκούπα.

Κλουβιά, εκτροφεία και άμμος υγιεινής

Η εφαρμογή ζεόλιθου περιορίζει στο ελάχιστο τις οσμές